Những quy định chung về thừa kế. Quyền thừa kế

quyền thừa kế di sản
quyền thừa kế di sản của người chết để lại

Khái niệm thừa kế:

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống.

Những quy định chung về thừa kế theo pháp luật Việt Nam bao gồm những nội dung cơ bản sau:

1, Di sản thừa kế: Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

+ Di sản là tài sản riêng của người chết: là những tài sản thuộc quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt riêng của người đó, không chung đụng với ai cả, ví dụ như thừa kế quyền sử dụng đất; thừa kế quyền sở hữu nhà ở…

+ Phần tài sản riêng của người chết trong tài sản chung với người khác: Có nghĩa là trong một khối tài sản sẽ có nhiều người cùng sở hữu và trong đó có cả phần sở hữu của người chết như tài sản chung giữa vợ với chồng; Bất động sản sở hữu chung với nhiều người…

2, Thời điểm và địa điểm mở thừa kế.

+ Thời điểm mở thừa kế: Thừa kế phát sinh tại thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì  tùy từng trường hợp thời điểm mở thừa kế là ngày Tòa án xác định ngày chết của người đó (Khoản 1 Điều 633 BLDS 2005).

+ Địa điểm mở thừa kế: Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản (Khoản 2 Điều 633 BLDS 2005).

3, Quy định về quyền thừa kế của cá nhân (Điều 631 BLDS 2005).

+ Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.

+ Cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc, theo pháp luật.

4, Quy định về người thừa kế (Điều 635 BLDS 2005).

+ Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

+ Người thừa kế là cơ quan, tổ chức được hưởng di sản thừa kế theo di chúc phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

5, Quy định về những người không được quyền hưởng di sản.

Những người không được quyền hưởng di sản là một trong những người thuộc các trường hợp quy định tại điều 643 BLDS 2005.

6, Quy định về người quản lý di sản.

Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử. Nếu trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản được quy định trong điều 639, 640 BLDS 2005.

7, Quy định về việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm.

Trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà được coi là chết cùng thời điểm thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng (trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 677 BLDS 2005).

8, Thời hiệu khởi kiện về thừa kế.

+, Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là  mười năm (kể từ thời điểm mở thừa kế).

+, Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại: ba năm (kể từ thời điểm mở thừa kế).

Trên đây là những quy định chung về thừa kế mà mọi người cần lưu ý.

Đọc thêm:

Hotline: 098.198.7471 – 097.913.6670 – 096.558.9191

Trụ sở: P 507 tòa NO2 Ngõ 84 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Email: hanoicongchung@gmail.com

Website: congchungnhadat.vn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*