Những nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán nhà đất

hợp đồng mua bán nhà đất
nội dung chính hợp đồng mua bán nhà đất

Nhà ở và đất ở là những tài sản lớn, có giá trị cao đối với mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức. Vì vậy, pháp luật cũng có những quy định rất chặt chẽ khi thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tài sản này. Đối với trường hợp mua bán nhà ở, đất ở các bên phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Sau đây là những nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán nhà đất:

 • Thông tin của các bên như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân (hoặc các thông tin trong hộ chiếu), địa chỉ thường trú của từng người (nếu tài sản là của vợ chồng thì phải ghi đầy đủ thông tin của cả hai vợ chồng đối với bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng; nếu tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều người thì phải ghi đầy đủ thông tin của các đồng sở hữu hoặc chỉ ghi thông tin của một người đại diện – nếu những người khác có ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch).
 • Đối tượng của hợp đồng: Quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, số Giấy chứng nhận, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, số hồ sơ gốc, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp, nguồn gốc tài sản. Đặc điểm của nhà ở, đất ở:

+ Nhà ở: Địa chỉ ngôi nhà, thông số về tổng diện tích sử dụng, diện tích xây dựng, kết cấu nhà, số tầng…

+, Đất ở: Địa chỉ thửa đất, số thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng….

Ngoài ra còn có thêm một số nội dung về công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm…

 • Nội dung thỏa thuận của các bên.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên:

+ Quyền và nghĩa vụ bên chuyển nhượng: Nhận đủ tiền do bên nhận chuyển nhượng trả. Sau khi nhận tiền, bên chuyển nhượng phải thực hiện các nghĩa vụ của mình như: Giao tài sản cùng với các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đúng thời hạn và phương thức mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đem bán; thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ghi nhận trong hợp đồng.

+ Quyền và nghĩa vụ bên nhận chuyển nhượng: Trả đủ tiền cho bên chuyển nhượng, nhận tài sản cùng các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở do bên chuyển nhượng giao; đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; phải nộp phí, lệ phí có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

 • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán: Do hai bên tự thỏa thuận.
 • Phương thức giao, đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
 • Cam đoan của các bên.
 • Các điều khoản về giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng: Do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.
 • Các thỏa thuận khác: Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng.
 • Chữ ký (hoặc điểm chỉ) của các bên.
 • Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Khi thực hiện giao dịch về nhà ở, đất ở các bên cần chú ý nội dung hợp đồng mua bán và tuân thủ đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm bài viết;

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*