Hợp đồng mua bán xe ô tô, những nội dung cơ bản

hợp đồng mua bán ô tô
những nội dung cơ bản của hợp đồng mua ban ô tô

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu ăn, ở, mặc, đi lại của người dân ngày càng nâng cao. Các giao dịch mua bán xe ô tô cũng ngày một tăng. Các bên phải lập thành hợp đồng có công chứng để bảo vệ quyền lợi của mình và là căn cứ sang tên quyền sở hữu.

 Sau đây là một số nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán xe ô tô.

 • Thông tin của các bên như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân (hoặc các thông tin trong hộ chiếu), địa chỉ thường trú của từng người (nếu tài sản là của vợ chồng thì phải ghi đầy đủ thông tin của cả hai vợ chồng đối với bên bán hoặc bên mua; nếu tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều người thì phải ghi đầy đủ thông tin của các đồng sở hữu hoặc chỉ ghi thông tin của một người đại diện – nếu những người khác có ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch).
 • Đối tượng của hợp đồng: Chiếc xe ô tô. Nguồn gốc tài sản, đặc điểm của xe ô tô: Nhãn hiệu, số loại, biển số, loại xe, màu sơn, số máy, số khung, dung tích, số chỗ ngồi, số cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp phải được thể hiện rõ trong Hợp đồng.
 • Nội dung thỏa thuận của các bên.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên:

+ Quyền và nghĩa vụ bên bán: Nhận đủ tiền do bên mua trả. Sau khi nhận tiền, bên mua phải thực hiện các nghĩa vụ của mình như: Giao tài sản cùng với các giấy tờ về quyền sở hữu xe ô tô đúng thời hạn và phương thức mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đem bán; nếu tài sản có khuyết tật thì phải thông báo cho bên mua, thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ghi nhận trong hợp đồng.

+ Quyền và nghĩa vụ bên mua: Trả đủ tiền cho bên bán, nhận tài sản cùng các giấy tờ về quyền sở hữu  xe ô tô do bên bán giao; đăng ký quyền sở hữu xe ô tô tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; phải nộp phí, lệ phí có liên quan đến việc mua bán và đăng ký quyền sở hữu xe ô tô.

 • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán: Do hai bên tự thỏa thuận.
 • Phương thức giao, đăng ký quyền sở hữu xe ô tô.
 • Cam đoan của các bên.
 • Các điều khoản về giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng: Do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.
 • Các thỏa thuận khác: Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng.
 • Chữ ký (hoặc điểm chỉ) của các bên.
 • Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Khi thực hiện giao dịch mua bán xe ô tô các bên cần chú ý nội dung hợp đồng mua bán và tuân thủ đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*