Tổng mức thuế phí làm sổ đỏ

18/07/2016 0

Khi thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất luôn phát sinh các loại thuế, phí sang tên sổ đỏ. Mức thuế, phí được pháp luật quy định cụ thể đối với những trường hợp mua bán, chuyển nhượng bao {.. chi tiết ..}

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh

06/01/2016 0

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ các giao dịch về nhà đất. Văn phòng chúng tôi cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trên tất cả {.. chi tiết ..}

Thủ tục tách sổ đỏ

05/01/2016 5

Trong nhiều trường hợp mua bán, tặng cho, thừa kế nhà đất…sẽ phải thực hiện việc chia tách sổ đỏ – chia tách thửa đất, ví dụ như: mua bán một phần thửa đất; tặng cho nhau một phần thửa {.. chi tiết ..}