Công chứng thế chấp

05/01/2016 0

Giao dịch về thế chấp ở Việt Nam đang rất pháp triển cùng với sự phát triển của hệ thống các Ngân hàng và sự phát triển nhu cầu vay vốn thế chấp tài sản của các cá nhân, Doanh {.. chi tiết ..}

Thủ tục Ủy quyền nhà đất

05/01/2016 0

Ủy quyền là gì: Là sự thỏa thuận giữa các bên bao gồm bên Ủy quyền và bên được Ủy quyền. Theo đó bên được Ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên Ủy quyền. {.. chi tiết ..}

Công chứng hợp đồng thuê nhà

05/01/2016 0

Công chứng hợp đồng thuê nhà là cần thiết. Do giá trị thuê và cho thuê không lớn nên nhiều trường hợp người dân bỏ qua giai đoạn công chứng hợp đồng thuê nhà. Việc tưởng như đơn giản giữa người {.. chi tiết ..}

Văn phòng công chứng tại Hà Nội

04/01/2016 2

Các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng tại Hà Nội với chức năng chuyên môn và thẩm quyền là công chứng các loại Hợp đồng giao dịch. Đáp ứng nhu cầu khách hàng Văn phòng chúng tôi tư vấn {.. chi tiết ..}

1 2 3 4