Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh

06/01/2016 0

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ các giao dịch về nhà đất. Văn phòng chúng tôi cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trên tất cả {.. chi tiết ..}

Thủ tục Ủy quyền nhà đất

06/01/2016 3

Ủy quyền là gì: Là sự thỏa thuận giữa các bên bao gồm bên Ủy quyền và bên được Ủy quyền. Theo đó bên được Ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên Ủy quyền. Thù lao {.. chi tiết ..}

Thủ tục mua bán Ô tô Xe máy

06/01/2016 0

Ô tô, xe máy là loại tài sản phải đăng ký Quyền sở hữu, Quyền sở hữu của chủ xe được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký xe. Khi một chiếc Ô tô, Xe máy được đem đi {.. chi tiết ..}

Thủ tục tách sổ đỏ

05/01/2016 5

Trong nhiều trường hợp mua bán, tặng cho, thừa kế nhà đất…sẽ phải thực hiện việc chia tách sổ đỏ – chia tách thửa đất, ví dụ như: mua bán một phần thửa đất; tặng cho nhau một phần thửa {.. chi tiết ..}

1 2 3 4 5